Pozivamo Vas na redovnu skupštinu Udruge

Datum objave: 05. 4. 2017.

LAVURAT ZA POJA

DRAGOVOLJNA, NESTRANAČKA I NEPROFITNA UDRUGA GRAĐANA

 

ZADRUŽNI DOM PODŠPILJE

PODŠPILJE 4

OTOK VIS

 

SKUPŠTINA UDRUGE

 

Poštovani članovi Udruge, sukladno Članku 14. Statuta Udruge, pozivam Vas na redovnu sjednicu Skupštine Udruge, koja će se održati u subotu 8. travnja 2017. godine u 18.00 sati u Zadružnom domu u Podšpilju.

 

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 

  1. Pozdravna riječ koordinatora sjednice – otvaranje sjednice
  2. Izbor verifikacijskog povjerenstva
  3. Utvrđivanje kvoruma
  4. Izbor radnih tijela Skupštine:

– Radnog predsjedništva

– Zapisničara

– Ovjerovitelja Zapisnika

  1. Usvajanje Dnevnog reda
  2. Izvješće o radu Udruge za 2016. godinu:

– Izvješće o aktivnostima Udruge

– Financijsko izvješće za 2016. godinu

– Plan rada za 2017. godinu

  1. Diskusija po izvješćima
  2.    Razno

 

Mogućnost podmirenja godišnje članarine u iznosu od 50,00 kn sukladno čl.10. Statuta udruge kod tajnika nakon sjednice.

 

 

 

______________________

Marko Bralić, predsjednik